Druhna Natalia Machałowa

25 września, 2012 by jbicz No Comment

Druchna z kwiatani i napis

Harcmistrzyni Natalia Machałowa  (13.07.1916 – 01.12.1984)

Była ogólnie znaną i cenioną działaczką harcerską najpełniej jednak swą działalność rozwinęła w środowisku białogońskim. Pełniła funkcję komendantki Szczepu im. Stanisława Staszica, kierowała pracą drużyn zuchowych i harcerskich.
W swojej wieloletniej pracy w ZHP z dziećmi i młodzieżą druhna Natalia Machałowa miała wiele osiągnięć. Za działalność dla dobra dzieci, środowiska i Kielecczyzny otrzymała wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż za Zasługi dla ZHP.
Posiadała wielkie umiejętności współdziałania w procesie wychowania, potrafiła wciągnąć do współpracy wiele osób, które wcześniej nie miały żadnego kontaktu z harcerstwem. Wspaniałe cechy osobowości zostały zakorzenione w Niej na zawsze już we wczesnym dzieciństwie. Do tych podstawowych zaliczyć należy oddanie innym ludziom. Widziała ich troski, problemy i zawsze starała się pomóc nie oczekując w zamian nagród ani podziękowań. Druhnę Natalię zawsze otaczał krąg zuchów, harcerzy i instruktorów z różnym stażem pracy. Każdego z nich potrafiła dostrzec, każdemu podsunąć jakiś pomysł do zrealizowania i co najważniejsze – każdy chciał słuchać tych rad i uwag.
11 września 1985 roku Rada Chorągwi Kieleckiej ustanowiła medal im. hm. PL Natalii Machałowej, działaczki społecznej i harcerskiej, nauczycielki, szczególnie zasłużonej dla rozwoju harcerstwa i oświaty.
Medal ten przyznawany jest instruktorom Chorągwi Kieleckiej im. S. Żeromskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności ideowo – wychowawczej w ZHP ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia funkcji drużynowych i szczepowych. Uroczystość ta odbywa się zawsze 1 grudnia, w rocznicę śmierci Natalii Machałowej, która w bieżącym – 2004 roku będzie obchodzona szczególnie, ponieważ już po raz dwudziesty.
Przez całe swoje życie druhna Natalia została wierna przekonaniu, że „pełnią człowieczeństwa jest umiłowanie kwiatów, muzyki i dziecka”.
Szczególnie ważne jest to, iż zostawiła trwałe ślady swojej działalności. Największym z nich jest wybudowany z Jej inicjatywy Dom Harcerza w Białogonie.
Źródło: www.dhkielce.zhp.pl

Największym dziełem Naszej Druhny było to, że skupiła wokół siebie liczne grono dzieci, młodzieży i dorosłych, których jednoczyła we wspólnym działaniu, ucząc miłości i pozytywnego działania na rzecz innych.  *WychowanekJB.

About Author

jbicz
  •