IMG_1047

Historia wsi generalnie pokrywa sie z histora majątku w Gorzycy.

Wieś Gorzyca była lokowana na prawie niemieckim w XIII w. Nazwa wsi wywodzi się od słowa
„gorzeć” lub „ugór” (miejsce wystawione na działanie słońca). Pierwsza wzmianka o wsi ukazała się w źródłach w 1239 r. , kiedy to Beniamin i Bogusław z Gorzycy zostali wspomnieni jako ci, którzy za czasów księcia Władysława Odonica rozgraniczyli grunta Gorzycy i Popowa.

Najstarsze dzieje siedzib szlacheckich (pałacu lub dworu) w Gorzycy zostały słabo udokumentowane, gdyż ze względu na skomplikowane, na przestrzeni wieków, stosunki majątkowe prawdopodobnie nie było tu okazałej siedziby godnej odnotowania.

Pierwsza wzmianka o dworze w Gorzycy pochodzi z 1470 roku, kiedy to Maciej Gorzycki sprzedał swojemu bratu trzecią część dworu nad Obrą. Prawdopodobnie budynek stał na nadrzecznej skarpie, czyli na miejscu obecnego pałacu.

W XVII i XVIII w. właścicielami wsi zostały protestanckie rody niemieckie z Norymbergii, które najpierw zamieszkały na Śląsku, później trafiły do Wielkopolski i na stałe osiedliły się w Gorzycy, Chycinie, Kursku, Policku, Janowie i Przytocznej. Były to rody Seydlitzów i Kalckreutów.

Potomkowie rodu Kalckreutów osiadłych w powiecie międzyrzeckim Jerzy Adam i Karol Magnus walczyli pod dowództwem Jana Sobieskiego w wojnie z Turcją (1672-1673), wystawiając na koszt własny 50 rajtarów. W 1676 roku na sejmie w Krakowie obaj Kalckreutowie otrzymali od króla Jana Sobieskiego polskie szlachectwo.

W roku 1744 majątek w Gorzycy nabyła rodzina von Kalckreuthów (według lustracji z 11.09.1784 r. dziedzicem wsi był Zygmunt Kalckreuth) i zbudowała w 1780 r. nowy murowany pałac o późnobarokowej formie architektonicznej. Pałac po licznych przeróbkach w czasach PRL przetrwal do dziś.

Jednocześnie założono park krajobrazowy nad Obrą. Przypuszcza się, że w tym samym czasie powstała zabudowa gospodarcza, z której pozostała do dziś tylko oficyna, czyli dom rządcy. Pod koniec XIX w. rozbudowano i zmodernizowano pałac, dodając do szczytu wschodniego dwukondygnacyjną przybudówkę oraz parterowy aneks do sali balowej. Uproszczono elewację,wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, część więźby dachowej, wprowadzono zmiany w aranżacji wnętrza (m. in. nowa klatka schodowa). Przypuszczać można, że tak znacząca przebudowę obiektu spowodowały względy konstrukcyjne, funkcjonalne lub jakiś nie opisany w źródłach pożar. W tym samym czasie powstały tez nowe budynki gospodarcze. Poza tym rozszerzono założenia parkowe w kierunku płn.-zachodnim, w osi rzeki.

 

 

Linki z wpisami dotyczace Gorzycy-

http://www.miedzyrzecz.biz/miedzyrzecz_strony/gorzyca/gorzyca.htm

http://www.ziemialubuska.pl/774,741,,.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gorzyca_(wojew%C3%B3dztwo_lubuskie)

http://lubuskie.regiopedia.pl/zdjecie/palac-we-wsi-gorzyca-pod-miedzyrzeczem-57794