Regulamin

REGULAMIN  AGROTURYSTYKI  „MAYA”

 1. Wpłata zaliczki gotówką lub na konto # 93 1090 1593 0000 0001 3027 7399 w wysokosci 30 % usługi, jest potwierdzeniem rezerwacji i akceptacją poniższego regulaminu, pozostała należność płatna  w dniu przyjazdu.
 2. W razie rezygnacji 30 dni przed przybyciem, zaliczka zwracana jest w całosci, w pozostałych wypadkach zaliczka nie podlega zwrotowi. Również w wypadku skrócenia pobytu, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres.
 3. Po przyjeździe goscie zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych i uregulować należność za cały planowany pobyt.
 4. Goście zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa, sanitarnych kultury bycia, porządku i przepisów prawa. Obiekty  i wyposażenie,  należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Dzieci mogą przebywać tylko pod opieką dorosłych.
 6. Jeżeli jest większa ilość osób niż wcześniej rezerwowano, gospodarstwo ma prawo, odmówić przyjęcia dodatkowych osób lub odstąpić od rezerwacji z winy zamawiającego.
 7. Goście nie mogą przyjmować na pobyt dzienny lub nocny innych osób jako swoich gości bez zgody właściciela.
 8. W stosunku do osob, które nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa i kultury bycia lub będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,  gospodarze maja prawo usunąć ich z obiektu natychmiastowo bez zwrotu poniesionych kosztów.
 9. Korzystający z usług gospodarstwa są zobligowani do natychniastowego uregulowania za spowodowane przez siebie lub ich podopiecznych szkody.
 10. Pobyt zwierząt  musi być wcześniej uzgodniony z gospodarzem. Za zwierzęta pobieramy dodatkową opłatę. Zwierzę musi być zdrowe, tolerancyjne i nie może przeszkadzać innym.  Właściciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, czystość i nadzór nad swoimi zwierzętami.
 11. W godzinach nocnych należy zachowywać się stosownie do tej pory.  Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 22:00 – 6:00.
 12. Doba  rozpoczyna sie o godz.14:oo,  a kończy się o godz.10:oo  Istnieje możliwość zmiany godziny przyjazdu lub wyjazdu w miarę dostępności, po uzgodnieniu z gospodarzem, za dodatkową opłatą.
 13. Przebywający na terenie ośrodka, osobiście odpowiadają za własne mienie i jego ochronę przed zniszczeniem lub zaginięciemZa rzeczy zagubione lub skradzione gospodarz  nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Palenie tytoniu wyłącznie w wyznaczonych miejscach na wolnym powietrzu. W obiektach i innych miejscach na terenie ośrodka (pokojach, łazienkach, balkonach, w stajni, na padoku) obowiązujebezwzględny zakaz palenia papierosów. W przypadku złamania w/w zakazu palenia papierosów pobieramy opłatę 500.oo złotych celem usunięcia skutków palenia.
 15. Szanujemy przyrodę i pracę człowieka. Dbajmy o czystość miejsca wypoczynku.

Telefony  alarmowe:

Pogotowie ratunkowe –999,   (095) 742 22 88

Straż pożarna – 998,   (095) 741 22 88

Policja – 997,    (095) 741 25 21