Kościół i cmentarz

IMG_1047

Kościół szachulcowy wzniesiono w 1736r. na fundamentach obiektu starszego. Do końca II wojny światowej był to kościół protestancki. Po wojnie świątynię wyremontowano. W 1949r. została wyświęcona jako kościół katolicki pod wezwaniem  Serca Pana Jezusa. Od 2000r. przynależy do Parafii Pięciu Braci Męczenników.

W 1999r. Zakład Budowlany p. Andrzeja i Mieczysława Rywaków przeprowadził prace remontowe kościoła, gdyż coraz bardziej przechylająca się wieża i ściana frontowa groziły zawaleniem budowli. M. in. zdjęto hełm wieży i … tradycji budowlanej stało się zadość. W kuli wieńczącej hełm znaleziono cynkową puszkę, w której podczas remontu w 1923r. umieszczono list, fotografie, banknoty i monety. Przedmioty przekazano muzeum w Międzyrzeczu.

Autorzy listu Wilhelm i Gertruda Heinze pisali głównie o “szale zer”, czyli ówczesnej inflacji i drożyźnie, np. 1$ = 5 550 000 marek, paczka zapałek kosztowała 80. 000 marek, para półbutów 17 milionów marek itd.

Obok kościoła znajduje się kaplica grobowa należąca kiedyś do rodziny von Kalckreuth, obecnie służąca mieszkańcom wsi w tych samych celach. Na cmentarzu kościelnym znajduje się kamień nagrobny z 1782r.właściciela Gorzycy Jerzego Wilhelma Seydlitza, który wystawiła Jego najstarsza córka Helena Katarzyna Seydlitz, żona Jana Zygmunta von Kalckreutha, dziedziczka Gorzycy.

Dzwonnica stojąca nieopodal kościoła została zbudowana z drewna w połowie XIX w., ale obecnie nie wzywa gorzycan na msze, gdyż pilnie wymaga remontu.

Cmentarz w  Gorzycy to typowy cmentarz dla tzw. Ziem Odzyskanych, czyli przyłączonych po 1945r. do Polski. Zaraz po wojnie akcją odniemczania objęto także cmentarze, np. usuwano tablice z napisami, niszczono nagrobki, płyty i kamienie nagrobne wykorzystywano do celów prywatnych lub publicznych, na wiele lat zaniechano prac porządkowych. Dopiero w latach 80. podjęto oficjalne kroki w kierunku ochrony cmentarnego dziedzictwa kulturowego. Część katolicka gorzyckiego cmentarza jest bardzo zadbana, część poniemiecka to przede wszystkim porozrzucane zniszczone i zarośnięte płyty nagrobne, ale na całym cmentarzu kosi się trawę i na kilku niemieckich mogiłach są kwiaty i znicze.